مطالب براساس : گوشت قرمز سالم

تشخیص فاسد بودن گوشت با تلفن هوشمند

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  6 مرداد, 1397

خبرها از تکنولوژی نوینی می‌گویند که قادر است با استفاده از حس‌گرهایی قوی و دقیق، فاسد بودن گوشت را از درون بسته‌بندی تشخیص داده و خبر فاسد بودن گوشت را در عرض چند ثانیه به گوشی هوشمند انتقال دهد.