مطالب براساس : کاهش تولید ذرت

کشاورزان اروپایی از گرمای شدید رنج می‌برند

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  8 مرداد, 1397

این روزها گرمای هوای تابستان در کشورهای آسیایی و اروپایی شدیدتر شده است. و امسال خشک‌ترین سال اروپا در دهه‌های اخیر است.
دمای هوا در اروپا از 30 درجه سانتی‌گراد فراتر رفته است و چند ماهی است که در این منطقه باران نباریده است؛ و این گرمای هوا ،دام‌ها، نهاده‌ها و علوفه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.