مطالب براساس : کاهش تقاضای شیر

دامداران نگران کاهش تقاضای شیر نباشند

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  18 شهریور, 1397

یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات شیر خشک را به منظور تنظیم بازار داخلی برشمرد و گفت: دامداران نگران پایین آمدن تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت شیر خام نباشند