مطالب براساس : پیشگیری از بیماریهای واگیر طیور

معرفی ماکیان به گله

روش های معرفی طیور به گله

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  23 اسفند, 1394

چگونه پرندگان را به گله طیور معرفی کنیم؟   معرفی اعضای تازه وارد به یک گله طیور می تواند کار بسیار مشکلی باشد. هرچند برخی گونه های رام و اهلی مانند کوشین ها و اورپینگتون ها به راحتی خود را…… بیشتر »