مطالب براساس : پرکنی طیور

علت پرکنی طوطی ها

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  17 تیر, 1397

پرکنی که در واقع یکی از اقسام کانیبالیسم یا خودخوری هست ممکن است بعلل مختلفی در طوطی ها دیده شود.