مطالب براساس : پرورش شتر مرغ

جوجه کشی مصنوعی شترمرغ

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  14 مهر, 1397

شتر مرغ ماده معمولاً بین ساعت 4 تا 7 بعدازظهر تخمگذاری می کند. بلافاصله بعد از تخم گذاری بایستی تخم ها توسط کارگر جمع آوری شده و به محل جوجه کشی منتقل شوند.