مطالب براساس : پرداخت مطالبات

پرداخت مطالبات دامداران

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  1 مرداد, 1397

یک مقام مسئول گفت: با تلاش های مسئولان مربوطه، قیمت خرید شیرخام در سالجاری افزایش یافت و مطالبات دامداران پرداخت شد.