مطالب براساس : ورشکستگی مرغدار ها

ورشکستگی مرغدار‌ها در سکوت دولت

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  13 مرداد, 1397

مرغدار نمونه کشوری از آذربایجان غربی با بیان اینکه مرغداری ها به دلیل مشکلات اقتصادی در آستانه ورشکستگی قرار دارند، گفت: نهاده های لازم در مرغداری ها با ارز آزاد خریداری شده و دولت از صنعت مرغداری حمایت نمی کند.