مطالب براساس : هورمون در طیور

تمام شایعات استفاده از هورمون در طیور به عدم شناخت علمی از چرخه و فرآیند تولید طیور برمی گردد

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  14 مرداد, 1397

در صنعت طیور هیچ نوع هورمونی برای افزایش رشد و تولید تخم مرغ استفاده نمی شود. تنها در شرایط تحقیقاتی و آن هم برای بررسی اثرات فیزیولوژیک از هورمون ها استفاده می شود.