مطالب براساس : نگهداری طیور

تامین خودروهای حمل جوجه در کشور

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  31 اردیبهشت, 1397

بخش خصوصی با همکاری شرکت هلندی برای داخلی سازی کابین های حمل جوجه تحت لیسانس Van Ravenhost توافق کرده است بطوری که بخشی از بازار جهانی این شریک هلندی در منطقه به ایران داده می شود.