مطالب براساس : نطفه سنج

نطفه سنج دستی _نطفه سنج شانه ای

دستگاه جوجه کشی  محصولات   خرید دستگاه جوجه کشی  18 اردیبهشت, 1397

با استفاده از دستگاه نطفه سنج به هنگام جوجه کشی میتوانید تخم های نطفه دار را از تخم های بی نطفه تشخیص دهید و جدا سازید، با این عمل راندمان جوجه کشی را به بالاترین حد خود ارتقاء دهید.