مطالب براساس : نحوه مراقبت از طوطی کاسکو

69295

اصول اولیه نگهداری طوطی کوتوله

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  3 مهر, 1397

برای دوستانی که برای اولین بار میخواھند لذت نگھداری از این پرنده را تجربه کنند گونه صورت ھلویی را پیشنھاد میکنم زیرا طبیعت ملایم تری نسب به گونه فیشر دارند.