مطالب براساس : مواد مناسب برای پوشش بستر طیور

پیشگیری از رطوبت بستر طیور

دلایل مرطوب شدن بستر و روش های جلوگیری از آن

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  13 اردیبهشت, 1395

دلایل مرطوب شدن بستر و روش های جلوگیری از آن:   جهت دستیابی به ماکزیمم پتانسیل تولید طیور گوشتی مدیریت محیط سالن مرغداری ضروری است. یکی از معیارهای اساسی محیط مناسب برای پرندگان، حفظ صحیح بستر می باشد. سیستم های…… بیشتر »