مطالب براساس : مصرف نهاده

مصرف نهاده‌های دامی در کشور کاهش پیدا کرده

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  18 مرداد, 1397

بررسی آمار خروجی بنادر نشان می‎دهد که مصرف نهاده‌های دامی در کشور کاهش پیدا کرده‌ است در ماه‌های گذشته به علت قیمت پایین مرغ؛ انگیزه پرورش‌دهندگان طیور برای جوجه‌ریزی بسیار کم بوده و در یک هفته گذشته وضعیت اندکی بهتر شده و جوجه‌ریزی افزایش پیدا کرده است. پیش‌بینی می‌شود مصرف افزایش پیدا کند.