مطالب براساس : مشکل تامین نهاده

مشکل حمل‌ونقل دان مرغ حل نشد

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  6 آبان, 1397

رئیس هیات مدیره انجمن مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه نامه به رئیس جمهور برای حل مشکل تامین نهاده ها بی نتیجه مانده است،