مطالب براساس : مشکلات دامداری

00d9b1e39f02d57be65ad2a9a6eaa3b8_L

تولیدکنندگان شیر دست به دامن حجتی شدند

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  19 شهریور, 1397

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران بابیان اینکه مباحث مطرح شده مبنی برکمبود شیر وشیرخشک بهانه‌ای برای دریافت ارزبه منظور واردات است، گفت: از وزیرجهاد خواسته ایم با این امر مقابله کند.