مطالب براساس : مشکلات تامین نهاده

پای مافیای خوراک دام بر گلوی مرغداری های جنوب کرمان

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  1 مهر, 1397

تجربه نشان داده دلال ها هر کجا که پا می گذارند مشکل ساز می شوند و امروز هم با راه اندازی بازار سیاه خوراک دام، پای خود را بر گلوی قدیمی ترین و بزرگ ترین مرغداری جنوب کرمان فشرده اند به گونه ای که این مجموعه با مشکل تامین خوراک دام مواجه شده است.