مطالب براساس : مرغ منجمد

همین حالا عرضه مرغ منجمد متوقف شود

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  14 شهریور, 1397

پس از یک دوره بسیار کوتاه تعادل قیمت مرغ زنده و حاشیه سودی اندک برای مرغداران به رغم طوفان نوسان قیمت نهاده ها و در پی سه ماه زیان ویران کننده آنان از 310 تومان تا 1000 تومان بابت هر کیلو ، اینک از دو شب قبل تاکنون قیمت مرغ زنده به زیر 6200 تومان سقوط کرد.