مطالب براساس : قیمت گندم

شکست رکورد خرید تضمینی گندم

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  7 شهریور, 1397

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۹ و نیم میلیون تن گذشته است و رکورد سال گذشته را زده است درحالی که میزان بارندگی در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.