مطالب براساس : قیمت شیر و لبنیات

تولیدکنندگان شیر دست به دامن حجتی شدند

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  19 شهریور, 1397

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران بابیان اینکه مباحث مطرح شده مبنی برکمبود شیر وشیرخشک بهانه‌ای برای دریافت ارزبه منظور واردات است، گفت: از وزیرجهاد خواسته ایم با این امر مقابله کند.