مطالب براساس : قیمت دستگاه مرغ مادر مصنوعی

wa_import0

دستگاه مرغ مادر مصنوعی هوشمند

دستگاه جوجه کشی  محصولات   خرید دستگاه جوجه کشی  20 اردیبهشت, 1397

جوجه های یکروزه متولد شده از دستگاه جوجه کشی در مقابل شرایط جوی و بیماری های محیطی به شدت آسیب پذیر هستند،از این رو باید تا سن 7 روزگی تحت شرایط مناسب با مراقبت های ویژه نگهداری شوند، دستگاه مادر مصنوعی مرغ این امکان را برای شما مهیا خواهد کرد.