مطالب براساس : قیمت جهانی نهاده

بهبود وضعیت تولید خوراک در آفریقا و خاورمیانه

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  26 مهر, 1397

کمترین میزان تولید و گران‌ترین هزینه تولید در جهان به تولید خوراک ترکیبی در آفریقا و خاورمیانه اختصاص دارد که این مسئله بیشتر به دلیل تولید ناکافی، عدم ادغام شرکت‌ها و صنعت از هم گسیخته بوده است.