مطالب براساس : قیمت تخم طاووس

تخم نطفه دار طاووس

دستگاه جوجه کشی  محصولات   خرید دستگاه جوجه کشی  16 اردیبهشت, 1397

یکی از شگفتی های طاووس ریزش و رویش پرهایش است؛.پرنده ایست زیبا که به واسطه پرهای زیبایش معروف می باشد. این پرنده دارای صدایی بلند و گوش خراش است. نوع نر این پرنده دارای پرهای باشکوه و بلند که تا ۱/۵ متر هم رشد می کند می رسد، طول کل بدن این پرنده از نوک تا انتهای دم در پرنده بالغ تا ۲/۵ متر هم رشد می کند.