مطالب براساس : فروش ویژه تخم نطفه دار مرغ و خروس لاری

تخم نطفه دار انواع نژاد های مرغ و خروس لاری

دستگاه جوجه کشی  محصولات   خرید دستگاه جوجه کشی  17 اردیبهشت, 1397

نژاد لاری اصیل بزرگترین گونه از نژادهای اصیل است. خاستگاه اصلی این نژاد ایران و افغانستان است. قد نوع نر می تواند به 81.82الی 91.44 سانتیمتر و وزن آن به 4.5 الی 5.5 کیلوگرم برسد. آنها پرندگانی بسیار وحشی بوده و در سرزمین اصلی خود به عنوان خروس جنگی و نیز به دلیل گوشتشان مورد استفاده قرار می گیرند.