مطالب براساس : غاز

روش های پرورش جوجه غاز محلی

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  27 اسفند, 1396

غازها زیرک ترین پرنده های اهلی هستند و حافظه ای بسیار قوی دارند و هرگز به کانی بالیسم دچار نمی شوند . در ضمن پرندگانی آبدوست هستند.