مطالب براساس : عوامل مؤثر در شکست جوجه کشی

کاهش وزن تخم های جوجه کشی

کاهش وزن تخم های جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  10 اردیبهشت, 1395

متد کاهش وزن تخم های نطفه دار در طول دوره جوجه کشی:   یکی از مهم ترین فاکتورهای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرندگان، رطوبت نسبی است که بر اساس دفترچه راهنمای دستگاه جوجه کشی متناسب با گونه طیور…… بیشتر »