مطالب براساس : علت پرکنی طوطی

روشهای برخورد با پرکنی طوطی

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  19 تیر, 1397

پرکنی طوطی از مشکلاتیست که رفع آن مدت زیادی زمان می برد. درمان پرکنی طوطی ممکن است خیلی سخت و پیچیده باشد و بسته به علل آن دارد.

علت پرکنی طوطی ها

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  17 تیر, 1397

پرکنی که در واقع یکی از اقسام کانیبالیسم یا خودخوری هست ممکن است بعلل مختلفی در طوطی ها دیده شود.