مطالب براساس : عفونت کیسه زرده در طیور

عفونت کیسه زرده در طیور

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  18 مرداد, 1397

عفونت کیسه زرده در طیور معمولا پس از ۱ تا ۳ روزگی رخ می دهد که باکتری های مختلفی همانند اکولای ، پروتئوس ، سودوموناس و استافیلوکوکوس در آن نقش دارند. شیوع عفونت کیسه زرده در جوجه ممکن است ۱ تا ۱۰ درصد باشد.