مطالب براساس : ظرفیت تولید

morghdari-new10

ظرفیت سرمایه گذاری تولید مرغ تخم گذار در گلستان تکمیل است

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  18 مهر, 1397

رییس اداره طیور معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان گفت: از آنجا که سرمایه گذاری تولید مرغ تخم گذار در این استان تقریبا به حد اشباع رسیده است؛ اولویت اصلی این سازمان به توسعه و افزایش کیفیت تولیدات تغییر جهت یافت.