مطالب براساس : ظرفیت تولید شیر

50 درصد ظرفیت واحدهای لبنی خالی مانده

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  31 شهریور, 1397

با کاهش تولید شیر خام و عدم تامین ماده اولیه کارخانه‌های لبنی، برخی از این کارخانه‌ها با تعطیلی 50 درصد از ظرفیت خود به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند که این اتفاق علاوه بر بیکاری و مشکلات وارده به این کارخانه‌ها بر تامین مایحتاج سفره‌های مردم نیز تاثیر بسیار مهمی دارد