مطالب براساس : طاووس کامئو

طاووس قهوه ای-کامئو(BROWN PEAFOWL)

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  31 شهریور, 1397

طاووس ها ماکیان دانه خوار، میوه خوار و همه چیز خوار هستند و بهترین جیره غذایی برای تغذیه طاووس قهوه ای دانه مرغداری، دانه پارس، کنسانتره، میوه جات و سبزی جات تازه می باشد.