مطالب براساس : ضایعات کشتار گاه

مدیریت موثر ضایعات و مشتقات طیور

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  1 شهریور, 1397

پیش بینی می شود 48 بیلیون پوند مرغ فقط در سال 2017 در آمریکا تولید شده باشد که این رقم، نسبت به پیش بینی ای که در ماه جولای 2016 گزارش شده، بسیار بیشتر بوده است.