مطالب براساس : صنعت طیور جهان

تجارت طیور مسیر جدید خود را پیدا می‌کند

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  30 اردیبهشت, 1397

این روزها فعالان و دست‌اندرکاران صنایع مختلف در جهان با نگرانی و دلواپسی شبکه‌های اجتماعی و اخبار را بررسی می‌کنند؛ و این نگرانی زاییده اقدامات ترامپ، چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالت متحده آمریکا است.