مطالب براساس : صدور مجوز

صدور مجوز برای مرغداری های غیرمجاز

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  5 مهر, 1397

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت:سازمان جهادکشاورزی برای پیشگیری از شیوع بیماری ها آمادگی دارد در صورت تشکیل شرکت های تعاونی، به مرغداری های غیرمجاز مجوز بدهد.