مطالب براساس : صدور مجوز مرغداری

morghdari-new42

صدور مجوزهای جدید مرغداری

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  11 شهریور, 1397

هر ساله وزارت جهاد کشاورزی تعداد جدیدی مجوز تاسیس مرغداری صادر می‌کند این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل مهم نوسانات قیمت مرغ و نابسامانی در تولید و بازار آن، صدور مجوزهای تاسیس بی‌برنامه و بی‌قاعده است.