مطالب براساس : صادرات شیر خشک

shirkhoshk-new10

دولت با واردات شیرخشک موافقت نکرد

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  1 مهر, 1397

سید احمد مقدسی افزود: پیش از این دولت واردات شیرخشک را به دلیل تولید داخلی این محصول ممنوع کرده و تعرفه 40 درصدی برای واردات این محصول در نظر گرفته بود اما کارخانجات لبنی در هفته های گذشته با نامه نگاری با وزارت صنعت به آزادسازی واردات آن را دنبال می کنند.