مطالب براساس : روشهای چیدن پرهای پرندگان

روش جدید چیدن پرهای پرندگان

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  27 تیر, 1397

آیا باید پرهای پرنده را کوتاه کرد؟ بله باید این کار را کرد؟ یک راه جدید برای کوتاه کردن پرهای بال پرنده های خانگی را معرفی می کنیم.