مطالب براساس : رفتارهای متداول طیور

جنگ های داخل گله ای طیور

با رفتار متداول طیور آشنا شوید

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  21 اسفند, 1394

رفتار طیور بخش چهارم: جنگ های داخل گله جنگ های میان اعضای گله طیور پدیده ای تقریباً عادی بوده و به ندرت کشنده هستند. تقریباً تمامی جنگ های طیور به دلیل نارضایتی پرندگان از مرتبه خود در “سلسله مراتب” گله…… بیشتر »

رفتارهای متداول در طیور

با رفتار متداول طیور آشنا شوید

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  20 اسفند, 1394

رفتار طیور بخش دوم: آرایش پرها   عادات مربوط به آرایش و نظافت پرها در طیور اصطلاحاً “پرینینگ” نامیده می شود. پرهای طیور مرکب از تعداد زیادی ساختار بلند و نازک هستند که در اصطلاح “بارب” نامیده می شوند. این…… بیشتر »