مطالب براساس : رطوبت مناسب جوجه کشی

فاکتورهای مهم جوجه کشی

فاکتورهای مهم جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  10 اردیبهشت, 1395

فاکتورهای مهم جوجه کشی:   هنگام جوجه کشی از تخم هر پرنده ای لازم است فاکتورهایی چون دما، رطوبت، تهویه مطبوع و چرخش تخم ها کنترل شوند. نتایج ضعیف هچ معمولاً ناشی از کنترل نادرست دما و / یا رطوبت…… بیشتر »