مطالب براساس : رطوبت جوجه کشی از تخم غاز

جوجه کشی از تخم غاز

جوجه کشی از تخم نطفه دار غاز

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  10 اردیبهشت, 1395

جوجه کشی از تخم نطفه دار غاز   تنظیمات دستگاه جوجه کشی و انتقال تخم های نطفه دار به دستگاه:   طول دوره جوجه کشی از تخم غاز 28 الی 35 روز می باشد. لازم است حداقل 48 الی 72…… بیشتر »