مطالب براساس : ذخیره تخم های جوجه کشی بلدرچین

جوجه کشی از تخم بلدرچین

جوجه کشی از تخم نطفه دار بلدرچین

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  25 اسفند, 1394

راهنمای جوجه کشی و هچ تخم های نطفه دار بلدرچین:   پرورش بلدرچین هم یک نوع سرگرمی و هم یک نوع سرمایه گذاری اقتصادی است که دقت و مهارت زیادی را می طلبد. پرورش بلدرچین حتی قبل از هچ تخم…… بیشتر »