مطالب براساس : دام چینی

چین ؛ لازمۀ تحولی جدید در تقاضا برای گوشت دام

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  21 مرداد, 1397

چین – رشد چشمگیر دامپروری در چین که این کشور را به بزرگترین تولید کننده در اوایل دهۀ 90 میلادی تبدیل کرده بود، اینک عواقب سنگینی برای زمین به دنبال داشته که دانشمندان را نیز معترض کرده است.