مطالب براساس : خوراک دام و طیور

نصف ظرفیت صنایع تولیدکننده خوراک دام و طیور خالی است

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  21 مرداد, 1397

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان امروزه در دنیا تبدیل به یک علم فوق‌تخصصی شده است، گفت: با این وجود نیمی از ظرفیت صنایع تولیدکننده خوراک دام و طیور کشور خالی است.

70 درصد تولید و فرآورده‌های خام دامی در گرو خوراک دام، طیور و آبزیان

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  20 مرداد, 1397

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: دستگاه حاکمیتی به تنهایی در نظارت موفق نخواهد بود و به کمک تولیدکنندگان و خودکنترلی آنها نیاز داریم 70 درصد تولید و فرآورده‌های خام دامی در گرو خوراک دام، طیور و آبزیان است.