مطالب براساس : خنک سازی تخم های جوجه کشی ذخیره شده

ذخیره ی تخم های جوجه کشی

شرایط بهینه ذخیره ی تخم های جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  12 اردیبهشت, 1395

شرایط بهینه ذخیره ی تخم های جوجه کشی در جهت دستیابی به جوجه های با کیفیت، کاهش میزان مرگ و میر جنینی و ماکزیمم نمودن قابلیت جوجه درآوری: به محض رسیدن تخم ها به هچری، تخم ها به مدت چند…… بیشتر »