مطالب براساس : جوجه کشی از تخم بلدرچین

جوجه کشی و پرورش بلدرچین

نحوه جوجه کشی و پرورش بلدرچین

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  26 اسفند, 1394

بلدرچین های “باب وایت” بسیار مستعد انواع بیماری ها و باکتری های باقیمانده در دستگاه جوجه کشی هستند. این آلودگی ها می توانند باعث کاهش شدید قابلیت هچ شوند. همچنین لازم است دستگاه مرغ مادر مصنوعی و تمامی تجهیزات شامل آبخوریها و دانخوریها را استریل نمایید.