مطالب براساس : جوجه کشی از تخم اردک

جوجه کشی از تخم اردک

جوجه کشی از تخم نطفه دار اردک

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  10 اردیبهشت, 1395

آموزش جامع جوجه کشی از تخم نطفه دار اردک: فروشگاه دستگاه جوجه کشی – کلیک کنید تخم های نطفه دار اردک در 28 روز هچ می کنند (به غیر از تخم های نژاد موسکوی که در روز 35 ام هچ…… بیشتر »