مطالب براساس : جوجه های چسبناک

ناهنجاری در جوجه تازه هچ کرده

ناهنجاری های متداول در جوجه های تازه هچ کرده

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  13 اردیبهشت, 1395

ناهنجاری های متداول در جوجه های تازه هچ کرده: 1) جوجه های لنگ: جوجه ها در قسمت پا و یا ساق پا دارای معلولیت می باشند. دلایل: دماهای ناصحیح جوجه کشی (معمولاً دماهای بسیار بالا) وضعیت و چرخش نادرست تخم…… بیشتر »