مطالب براساس : جوجه با کیفیت

چک لیست جوجه های با کیفیت

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  14 آبان, 1397

به عنوان یک مشتری، باید از یک هچری چه انتظاراتی داشته باشیم؟ جواب آن ساده است: داشتن کیفیت بالا هم در نژادهای گوشتی و هم در نژادهای تخم گذار. این جوجه ها نباید در یک هچری و با شرایط برابر،…… بیشتر »