مطالب براساس : توقف توزیع مرغ منجمد

همین حالا عرضه مرغ منجمد متوقف شود

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  14 شهریور, 1397

پس از یک دوره بسیار کوتاه تعادل قیمت مرغ زنده و حاشیه سودی اندک برای مرغداران به رغم طوفان نوسان قیمت نهاده ها و در پی سه ماه زیان ویران کننده آنان از 310 تومان تا 1000 تومان بابت هر کیلو ، اینک از دو شب قبل تاکنون قیمت مرغ زنده به زیر 6200 تومان سقوط کرد.