مطالب براساس : توزیع نامناسب گوشت

gosht-germez-new11

گوشت های تنظیم بازار به دست مصرف کننده نمی رسد

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  5 شهریور, 1397

شرکت پشتبانی امور دام استان زنجان به منظور رفاه حال مصرف کنندگان اقدام به توزیع گوشت گرم گوسفندی وارداتی با نرخ مصوب دولتی می کند که تعدادی از شهروندان بیش از سه ماه است که متقاضی خرید این فرآورده هستند، اما به خرید آن موفق نشده اند.